Vilkår og betingelser

PERSONVERNERKLÆRING
Våre forretningsområder kan innebære bruk av personopplysninger. Håndteringen av personopplysninger skal skje i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) samt Datatilsynets råd om praktiseringen av denne.
Her er kort om prinsippene vi følger enten du er forretningsforbindelse, kandidat eller besøkende på vårt nettsted:
Kunde/samarbeidspartner/leverandør
Enhver avtale Keypex AS inngår skal regulere håndteringen av eventuelle personopplysninger. Når det gjelder markedsføring av Keypex AS sine tjenester i form av epost eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder, vil samtykke først bli innhentet.

Kandidat/person
I forbindelse med prosesser innen rekruttering, personvurdering, organisasjonsutvikling og forretningsutvikling innhentes personopplysninger. Vi skiller mellom informasjoner som kandidater/personer har publisert offentlig, f.eks. på LinkedIn eller Facebook, og informasjoner som kun er gitt oss på konfidensiell basis. I sistnevnte tilfelle innhenter vi samtykke for håndtering og oppbevaring av personopplysninger.
Besøkende på vårt nettsted

Besøkende blir orientert om vår bruk av informasjonskapsler. Statistikk vedrørende trafikk innhentes i aggregert form og inneholder ikke individuelt relatert informasjon.
Rettigheter
Enhver som har kontakt med oss har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har. Slike informasjoner kan til enhver tid bli bedt korrigert eller slettet.

Personvernombud
Keypex sitt personvernombud skal påse at selskapet følger loven. Har du spørsmål eller klager vedrørende vår håndtering av personopplysninger, ta kontakt med Kjell Hilde, kjell.hilde@keypex.no + 47 913 47 976. Alle henvendelser skal besvares snarest og innen én uke.