keypex  as

FOKUS 

Eier- og styreutvikling, strategi & forretningsutvikling, finansiering, internasjonalisering

Selskap der Kjell Hilde
har hatt utviklingsprosjekter

De forskjellige selskapene har naturlig nok hatt forskjellige utfordringer og muligheter. Prosjektene har vart fra noen uker til flere år.

Tid for organisatorisk endring 

For å optimalisere strukturen av virksomheten innen bedriftsutvikling går jeg etter 9 år i Nordcap AS tilbake til Keypex AS - et selskap jeg etablerte i 1997.  De siste 2-3 årene har min virksomhet i økende grad utviklet seg i retning av bruk av tid og erfaring innen start-ups og noen få, men langsiktige prosjekter.
For dette  virker det  naturlig å tilby tjenestene mine basert på eget selskap. Prosjekter utføres hos kundene og mye av kommunikasjonen er digital. Keypex AS vil derfor i fremtiden være den juridiske enheten for min virksomhet.     Se pp-presentasjon på LinkedIn.com 

Endring  av hva som er vekstkraftige bedrifter

Fordelen med å operere i voksende markeder er en lærdom for mange bedrifter.  Klimaendringer og trussel mot naturen har allerede gitt viktig innvirkning på hva som vil være både bærekraftige og vekstkraftige næringer og bedrifter for fremtiden - og ikke minst hvordan enhver virksomhet drives uavhengig av bransje. 

Disse faktorene er viktige kriterier for valg av fremtidige / nye prosjekter i Keypex AS.


Bakgrunn 

Kjell Hilde er siviløkonom (NHH) og har erfaring som daglig leder, styreleder, management for hire, turn around prosjekter, strategi & forretningsutvikling, kommersialisering & vekst av tidligfasebedifter og mentor for ledere/daglig ledere i forskjellige bransjer: Produksjon, finans/økonomi, IT, rådgivning, energi, olje og gass.

Bedriftenes behov, sentrale erfaringer og metodikk er oppsummert i konseptet: "Lønnsom vekst og verdiutvikling for SMBer". Metodeverket er utviklet og  basert på systematisk oppsummering gjennom de siste 15 årene om hva som skaper gode resultater og verdiøkning.


  "Forbedring er for det meste gjennomføring"

Kjell Hilde