STYREARBEID I SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

Mange små og mellomstore bedrifter har et stort potensiale for videre vekst - lønnsom vekst - uten at det blir realisert. Kostnadene er ikke problemet, men heller alle kundene og inntektene som ikke hentes inn.

Styrene er sammen med eierne kritisk suksessfaktor nr. 1 for å ta ut potensialet. Hva er så suksessoppskriften i krevende konkurranse og omskiftelige konjunkturer?

Jeg tror ikke noen har fasit, men håper at egenvunnet erfaring oppsummert nedenfor kan gi ettertanke og inspirasjon.

1.     Eierne må sørge for eksterne og uavhengige styremedlemmer

2.     Klart mandat fra eierne til styret om mål og premisser for utviklingen

3.     Det etableres en gjennomarbeidet plattform for fornyet vekst og lønnsomhet –forretningside, ambisiøse mål og strategi.

4.     Fokus på nisjer i markedet som også helst finnes internasjonalt kombinert med tydeliggjøring av hva som er/kan bli bedriftens konkurransefortrinn

5.     Opplegg for risikostyring – rask vekst innebærer i seg selv økt risiko

6.     Ressursplan – for kapital og kompetanse ut fra bransjens egenart, trender og karakteristika.

7.     Åpenhet for nye veier – ideer, teknologier, produksjonsmetoder, forretningsmodeller, kommunikasjon, kunder og anvendelser av bedriftens konkurransefortrinn.

8.     Rett daglig leder/adm.dir i forhold til vekstplan og utfordringer- her viser mange styrer unnfallenhet.

9.     Akseptere at vekst er en kontinuerlig brytningstid – en slags vedvarende «turn around» Skape kultur for gode prestasjoner og raskere reaksjoner.

10. Aldri slippe taket i at styrets viktigste oppgave er å sørge for at bedriften tjener penger.  

Krevende ja, men fullt mulig – og ikke minst svært engasjerende!

I løpet av 1-3 år kan bedriften være på god vei til en ny hverdag der lønnsom vekst er en iboende organisatorisk ferdighet.

Kjell Hilde 15.11.2020